Nejkrásnější oltáře v kostelech

19.3.2019  |  Architektura  |  Autor: mathew

Tyto mistrovská díla ukazují, jak si lidé dokáží ctít Boha. Na sérii fotografií níže jsou zobrazeny ty nejkrásnější oltáře z kostelů z celýho světa. Určitě zde nejsou zachyceny všechny, ale pro ukázku stačí i tyto majestátní výtvory, z nichž jeden je dokonce z Prahy. Uhodnete který? 

Oltáře jsou někdy dokonale symetrické a přeplněné, a někdy zas jednoduché, ale každopádně jsou to pohledy, které lahodí očím. Z každého obrázku je cítit tajemnost a svatost.

 

Amen.


Zdroj: news.distractify.com