12 kulturních pokladů v ČR aneb UNESCO

21.5.2019  |  Cestování  |  Autor: Em

Česká republika je známá po celé Evropě pro své kulturní bohatství, které patří mezi nejzachovalejší a nejhodnotnější na celém kontinentě. Většina turistů zná jen Prahu, ale my máme díky tomu, že zde žijeme, možnost poznat i ostatní skvosty. Tak jdeme na to...

Praha – Staré Město, Malá Strana, Hradčany a Pražský hrad, Nové Město a Vyšehrad. To vše patří k pražské památkové rezervaci, která zároveň patří mezi největší na světě.  Na území o rozloze přibližně 860 hektarů se nachází celkem 1 322 památek!

 

 

Český Krumlov – Krásné romantické jádro tohoto města patří k nejznámějším českým památkovým rezervacím. Zahrnuje přes 300 gotických a renesančních budov a má zachovalých také mnoho středověkých prvků. Známá je také zámecká kaple s barokním zámeckým divadlem s otáčivým hledištěm, kde se dodnes hrají v letním období hry.

 

 

Telč – Starobylé náměstí s podloubím, gotické hradby, malebné měšťanské domy – takové je historické centrum Telče, který byl vyhlášen městskou památkovou rezervací v roce 1970.

 

 

Žďár nad Sázavou – kostel sv. Jana Nepomuckého – Vrcholné dílo barokní gotiky je dílem architekta Santiniho. Kostel je známý především pro svůj pětiúhelníkový tvar s kaplí v každém vrcholu. Číslo pět bylo zvoleno podle svatojánské legendy, která praví, že se nad tělem mrtvého světce mělo objevit pět hvězd.

 

 

Kutná Hora – historické centrum, Chrám sv. Barbory, Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci – Město je pro svou nevšední krásu nazýváno pokladem české země. K nejvýznamnějším památkám patří kromě chrámu a katedrály také například Vlašský dvůr, který dnes slouží jako radnice, pozdně gotický Kamenný dům nebo Jezuitská kolej.

 

 

Lednicko-valtický areál – Park vycházející z anglického stylu s mnoha barokními a gotickými prvky, patří k největším lidskou rukou upraveným komplexům v Evropě. Kromě zámeckých budov Lednice a Valtice ho tvoří zahradní domky, skleníky, dekorativní sochy apod. Podobu areálu dotváří rybníky a lesní porosty s mnoha vzácnými rostlinami.

 

 

Kroměříž – zámek a zahrady – Pro mnoho zachovalých památek je toto město nazýváno hanáckými Athénami. Zahrady byly navrženy italskými architekty Luchesem a Tencallou. Je typická pro svou rotundu v geometrickém středu a galerií antických soch, která je dlouhá 244 metrů.

 

 

Holašovice – Celkem 22 malebných statků a ručně malovanými barokními štíty tvoří jeden z nejlépe zachovalých souborů jihočeské lidové architektury. Jednou za rok v červenci se zde konají tradiční Selské slavnosti Holašovice se staročeským jarmarkem a ukázkami tradičních lidových řemesel.

 

 

Litomyšl – zámek a jeho areál – Původně renesanční zámek je známý díky baroknímu divadélku z konce 18. století s unikátním souborem jevištních dekorací, ve kterém vystupovali pro obveselení svých návštěv sami členové rodu Valdštejnů. Součástí areálu je i zámecký pivovar

 

 

Olomouc – Sloup Nejsvětější Trojice – Největší seskupení barokních soch v jedné skulptuře ve střední Evropě. Sloup vznikal 38 let a dosahuje výšky 35 metrů. Na seznam UNESCO byl zapsán v roce 2000.

 

 

Brno – Vila Tugendhat – Vila židovské rodiny Tugendhatových, kterou Greta dostala jako svatební věno od svého otce, se stala jedním z důvodů, proč se rodina stala terčem závisti a pomluv. Na svou dobu velice moderní stavba se vyrovná svým designem současným domům a je jedinou památkou moderní architektury v ČR, která je zapsána na seznam UNESCO.

 

 

Třebíč – Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa – Tato oblast byla zapsána na seznam UNESCO v roce 2003. 

 

 

Tak kde jste ještě nebyli?