Vesnice v Keni je útočištěm pro sexuálně zneužité ženy

10.2.2019  |  Lidé  |  Autor: Em

Odjakživa byla ženám v Keni odepírána základní lidská práva a svobody. Dodnes mnoho z nich čelí každodennímu nebezpečí – dle statistik byla každá čtvrtá žena v Nairobi, hlavním městě tohoto státu, sexuálně zneužita.

V červenci vystoupil americký prezident Barack Obama před pětitisícový dav Keňanů s přesvědčením, že by ženy neměly trpět zneužíváním, mrzačením genitálií a nucenými svatbami jen kvůli starodávným zvykům. 

 

 

Pro obranu zdraví a bezpečí afrických žen již byla přijata určitá opatření. No Means No Worldwide je kampaň, která napomáhá prevenci díky intervenčním školením zaměřeným na sexuálně orientované násilí.  Tato skupina také nabízí kurzy sebeobrany pro ženy v nejchudších částech Keni. Díky těmto a podobným akcím došlo v Keni k téměř 40-ti procentnímu poklesu případů sexuálního zneužití.

Přestože kampaň slouží spíše k prevenci a vzdělávání, i ženy, které se již staly obětí násilných činů, našly své útočiště.  Mnoho z nich bylo nuceno dennodenně vídat muže, kteří je napadli nebo se bály říct svůj příběh ostatním, aby nebyly vyloučené ze společenství. Proto jedna z nich, Rebecca Lolosoli, založila výhradně ženskou komunitu sloužící jako uprchlický tábor.

 

 

Umoja je vesnice na travnatých pláních Samburu, v severní Keni. Plot kolem ní tvoří ostnaté dráty, uvnitř nichž žije těsně spjatá komunita 47 žen, jejichž životy spojuje jediný jmenovatel: všechny se staly obětí domácího násilí nebo sexuálního zneužívání

 

 

Potom, co se Rebecca stala sama obětí sexuálního násilí, začala v nemocnici přemýšlet o vytvoření speciální komunity. Tu začala budovat v roce 1990 spolu s dalšími 15 ženami.

Nyní, o 25 let později, pomáhá 47 žen ve vesnici vzdělávat tamní děti, a to i v otázkách nebezpečí spojených se sexuálním zneužíváním. Poskytují tak bezpečný prostor pro všechny ženy a dívky, aby mohly mluvit o svých zkušenostech beze strachu.

 

 

Od té doby, co Rebecca založila komunitu, byla několikrát ohrožována místními muži. Přesto však zůstala silnou ženou hrdou na své činy. 

 

 

Hlavní příjem financí tvoří turisté, kteří navštěvují nedaleké přírodní rezervace. Návštěvníci musí platit poplatek, pokud chtějí vesnicí projít. Členky komunity vyrábí barevné náhrdelníky, které následně prodávají na místním trhu. Muži do vesnice vstoupit mohou, ale pouze na omezenou dobu. 

 

 

Komunita je velmi úspěšná – ženy vzdělávají dívky nejen v oblasti sexuality, ale učí je i nové dovednosti, jako například vyrábět šperky. A hlavně, Umoja je bezpečným místem: za ostnatými dráty se ženy cítí vzdělané a silné, podporované jedna druhou.