Pravidla a podmínky užívání webových stránek

Tyto podmínky pro užívání webových stránek (dále "podmínky užívání stránek") stanovují užívání webových stránek surfer.cz (dále "webová stránka").

1. Prohlášení
Veškerý obsah zveřejněný na této webové stránce má výhradně informativní charakter a je nezávazný. Návštěvník používaním webové stránky vyjadřuje souhlas s podmínkama a jejich dodržovaním. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění měnit či upravovat obsah těchto stránek a pravidla spojené s jejich užíváním.

2. Obsah a odkazy
Tato webová stránka může obsahovat odkazy na jiné stránky či na třetí subjekty. Uživatelé s právem k editaci webové stránky jsou zodpovědni za sdílený a prezentovaný obsah. Provozovatel neručí za obsah sdílený uživatelama a za obsah stránek třetího, odkazovaného subjektu. Zodpovědnost za cizí obsah nese příslušný poskytovatel/editor. V případě vlastnictví odkazovaných webových stránek stránkou surfer.cz je toto výslovně zmíněno v sekci "Zdroj". Editor nemůže do článků, komentářů a zpráv přidávat fotografie a videa, které jsou v rozpore s dobrými mravy a jsou v rozporu s právními předpisy České republiky.

3. Autorské právo
Provozovatel nenese zodpovědnost za obsah na tomto webu, pokud tak není výslovně označen. Designová grafika, loga, ikony, obrázky, zdrojový kód a software, jsou ve vlastnictví nebo v licenci společnosti provozovatele a jsou chráněny autorským právem, ochrannými známkami a ostatními zákonnými ošetřeními. Sdílené datové soubory, teda fotografie, obrázky, videa a audio soubory v článcích nejsou umístněné na naších serverech. Tyto soubory jsou v článcích prezentovány tzv. embedded logikou.

4. Rozhodné právo
Přístup a používání této webové stránky se výlučně řídí rozhodným právem České republiky.

5. Soutěže
Registrace na webové stránce je dobrovolná. Provozovatel organizuje na webové stránce soutěže o věcné ceny. Uživatelé se můžou do soutěže přihlásit a dobrovolně poskytnout tyto osobní údaje: meno, příjmení, bydliště, telefonní číslo a e-mail. Získané osobní údaje použije provozovatel na účely spojené s organizácí soutěže. Uživatel tímto poskytuje provozovateli dobrovolně právo ke zpracování poskytnutých údajů na dobu neurčitou.

6. Odběr novinek a informací o soutěžích
Uživatel se může dobrovolně registrovat k odběru novinek a informací o soutěžích. V případě, že uživatel již nemá zájem odebírat tyto informace, může požádat o zrušení odběru písemně na adrese info@surfer.cz.

7. Práva a povinnosti provozovatele
Provozovatel nenese odpovědnost za obsah příspěvků a také nenese odpovědnost za porušování práv duševního vlastnictví jednotlivými editory. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, které by mohly být uživateli způsobeny v souvislosti s provozem webové stránky.

8. Kontaktujte nás
V případě dotazů, připomínek či stížností k podmínkám užívání stránek nebo ke stránkám samotným kontaktujte provozovatele přes nabídku "Kontakt" na naší domovské stránce.